Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bắc Trà My đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 9:01 | 12/12/2022 Lượt xem: 154

Trong 9 tháng đầu năm 2022, huyện Bắc Trà My đã rà soát phê duyệt thêm 44 TTHC tại Quyết định 2869/QĐ-UBND ngày 06/6/2022.

UBND huyện họp Sơ kết 09 tháng đầu năm 2022 về công tác CCHC

 

 Phê duyệt kèm theo Quyết định này gồm danh mục 188 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 cơ quan, đơn vị chuyển giao cho dịch vụ Bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện Bắc Trà My, (Tỷ lệ chuyển giao: 188/261 đạt 72%). Duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với tất cả TTHC đã được UBND huyện phê duyệt. Từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022 có 40 TTHC có hồ sơ phát sinh đã tiếp nhận 3.284/ 4.150 hồ sơ, đã trả kết quả 3.118 hồ sơ; 166 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn trả kết quả).

Đặc biệt, công tác xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đô thị thông minh trên địa bàn huyện bước đầu có những kết quả khả quan, theo đó, việc triển khai mua sắm và lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện và các trường học; xây dựng ứng dụng Bắc Trà My Smart để tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân; đưa vào vận hành Trung tâm điều hành Thông minh huyện (IOC); đầu tư nâng cấp 03 hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại 03 xã Trà Đông, Trà Bui và Trà Giáp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đô thị huyện Bắc Trà My. Tổ chức khảo sát hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại các xã thị trấn, lập kế hoạch, hồ sơ thủ tục đầu tư thiết lập hệ thống mạng nội bộ đồng bộ cho các xã, thị trấn phục vụ cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện…Cùng với đó, việc kiểm tra đột xuất một số đơn vị, địa phương về Công tác tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số; Triển khai tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp.  Đặc biệt, là tập trung kiểm tra vào công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số được UBND tỉnh, UBND huyện giao năm 2022.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: