Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ban hành cẩm nang cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị  và hành chính công cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 18:52 | 31/10/2022 Lượt xem: 257

Để góp phần thực hiện các giải phải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, Sở Nội vụ biên soạn tài liệu “Cẩm nang cải thiện hiệu quả quản trị địa phương”.

Ảnh minh họa. 

 

 Cẩm nang gồm 58 trang được số hóa dạng tệp PDF gồm 5 chương: Papi là gì; cải thiện hiệu quả quản trị và việc cần phải làm; một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở việc cải thiện hiệu quả quản  trị; bộ chỉ số và chỉ báo (PAPI) đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; những nội dung cơ bản thực hiện kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của UBND tỉnh Quảng Nam.

 Tài liệu cung cấp thêm một số kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức các huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra trong Kế hoạch 4910 ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh cải thiện chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2022 và những năm tiếp theo.   

 Tỉnh Quảng Nam xác định việc cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam. Tài liệu cẩm nang được đăng tải tại địa chỉ:

https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_tin-tuc/chitiet?dDocName=PORTAL364409

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: