Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiếp nhận gần 200 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý III

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 14:50 | 31/10 Lượt xem: 193

Quý III/2022 toàn tỉnh tiếp nhận 199.469 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó tiếp nhận trực tuyến 55.815 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 14.654 hồ sơ. Ngoài ra còn có 8.731 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua.

Ảnh minh họa. 

 

Cơ quan chức năng các cấp đã giải quyết 197.315 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn 96.568 hồ sơ, đúng hạn 88.624 hồ sơ, quá hạn 12.123 hồ sơ. Ngoài ra đang giải quyết 10.885 hồ sơ.

 

Đối với hồ sơ thực tế giải quyết quá hạn thì cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản xin lỗi thực hiện giải quyết theo quy định.

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đến nay UBND tỉnh đã triển khai 1.463 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; trong đó cấp tỉnh 1.187 dịch vụ, cấp huyện 236 dịch vụ, cấp xã 103 dịch vụ. Đồng thời tích hợp 1.390 dịch vụ công mức 3, mức 4 vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: