Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày đăng: 8:33 | 26/10 Lượt xem: 259

UBND tỉnh vừa có Công văn 7005 yêu cầu các sở, ban, ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) Quảng Nam triển khai việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Ảnh minh họa. 

 

Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất ít nhất 10% tổng số TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý để thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính gửi về Trung tâm PVHCC Quảng Nam trước ngày 10/11/2022.

Danh mục TTHC thực hiện thí điểm phải đảm bảo có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, thường xuyên; hồ sơ TTHC thực hiện thí điểm sẽ được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa 18 huyện, thị xã, thành phố hoặc nộp trực tuyến; không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các sở, ban, ngành/Trung tâm PVHCC Quảng Nam.

Bộ phận Một cửa 18 huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cử cán bộ, công chức trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và tạo hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo hình thức hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ đến các sở, ban, ngành (cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoặc thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết).

Tổ chức, cá nhân có thể nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm PVHCC Quảng Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu.

Việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC được thực hiện theo hình thức sử dụng biên lai điện tử, biên lai tự in hoặc công cụ thanh toán trực tuyến đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo quy định.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: