Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đại Lộc phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 9:41 | 04/10 Lượt xem: 61

UBND huyện Đại Lộc vừa có Công văn về truyền thông và phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa.

 

Nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10); vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chuyển đổi số đối với đời sống xã hội, mỗi người dân nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (Ngày 10/10) đến đông đảo người dân từ huyện đến cơ sở nhằm lan tỏa thông điệp “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10. Quảng bá các giá trị, lợi ích của việc xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số. Truyền thông về thành tựu, kết quả đạt được trong công tác Chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải cách hành chính gắn với Chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10). Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp và địa phương; các Tổ công nghệ cộng đồng. Truyền thông các thành tựu, kết quả đạt được trong công tác Chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải cách hành chính gắn với Chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tại Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: