Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tây Giang ban hành Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 14:28 | 13/09 Lượt xem: 82

UBND huyện Tây Giang vừa ban hành Kế hoạch 132/KH-UBND, ngày 7/9/2022 về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2022.

Ảnh minh họa. 

 

Nội dung chính của Kế hoạch là sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Xây dựng khẩu hiệu, pano, băng rôn, cổ động trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Tổ chức các sự kiện để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: