BÁO CÁO THỐNG KÊ

  
Tên văn bản Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Số ký hiệu 92/BC-TCT
Trích yếu Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022

Tệp tin đính kèm